skip to Main Content

Valet till ERA-EDTA council pågår tom 15 juni – kom ihåg att rösta!

Valet till ERA-EDTA council pågår fram till och med 15 juni. Det finns 2 platser, 6 kandidater varav 2 kvinnor Varje ERA-EDTA medlem kan rösta på 2 kandidater. Annette Bruchfeld valdes in till council 2017 och vi fick då stöd från våra nordiska och baltiska grannar. Det är viktigt att även små länder är representerade i council. Minst lika viktigt är det att ERA-EDTA blir en modern organisation som representerar alla sina medlemmar. För närvarande är kvinnor och yngre kollegor dåligt representerade i ERA-EDTA council. SNF vill därför uppmärksamma 2 kandidater i årets val: 1) Prof Gyorgy Reusz från Ungern som har bred kunskap om nefrologi och dess framtida utveckling. Han är också lokal president för ERA-EDTA kongressen i juni 2) Prof Inga Arune Bumblyte från Kaunas, Litauen, ordförande i Lithuanian Nephrology, Dialysis and Transplantation Association (LNDTA)

Läs mer om valet och alla council kandidater på:  http://web.era-edta.org/council-candidates-2019

Viktigast av allt är att komma ihåg att rösta!

Back To Top