skip to Main Content

Välkommen till årets registermöte Kvalitet i njursjukvården den 26 november

Årets registermöte Kvalitet i njursjukvården äger rum 26 november på Nya Karolinska i Solna (Sune Bergström aula).

Observera ändrad tid!

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende maxantal i lokalen och kommer även att erbjuda möjlighet att delta via länk*.

På grund av pandemisituationen har vi ändrat tiden till kl. 13-17.

Ur programmet:

  • Glimtar från årets rapport
  • Det goda exemplet; Hur används SNR i den kliniska vardagen i Kalmar? (Johan Good)
  • Covid 19 – Hur går det för de svenska patienterna med njursvikt?

Anmälan görs till Susanne Gabara, via mail snr@rjl.se eller tfn 010 – 242 19 66 senast 6 november. Kaffe serveras.

Välkomna!

Styrgruppen för Svenskt Njurregister

genom

Helena Rydell

Generalsekreterare

*Observera att deltagare från Stockholm inte kan ansluta till det aktuella länksystemet via egen dator inom SLLs nätverk (mötesrum som är anslutna till SLLs nätverk fungerar).

Vid ev. frågor tag kontakt med Susanne Gabara.

 

 

Back To Top