skip to Main Content

Välkomna på SNFs årsmöte 2023

SNFs årsmöte kommer att hållas i samband med Njurmedicinforum 231129 kl 09.30.

Lokal: Huddinge, KI Campus, Flemingsberg Alfred Nobels Allé 8, sal 4X.

Agenda bifogas här

Back To Top