skip to Main Content

Vi har en svensk ERA-EDTA Council kandidat 2017

Vi har en svensk ERA-EDTA Council kandidat 2017 (Annette Bruchfeld). Vi hoppas på många röster och förbättrad nordeuropeisk representation i ERA-EDTA. Man kan rösta online redan nu: www.era-edta.org/voting/council

Back To Top