skip to Main Content

Viktigt meddelande – Registering av covid-19 i SNR

Till alla medlemmar i SNF från Svenskt Njurregister:

Kollegor inom njurmedicin,

Vi arbetar alla hårt med att förbereda oss för en eskalerande pandemi och med att ta hand om våra redan smittade patienter så bra som möjligt. Vi, inom SNR, har fått förfrågan från ERA-EDTA om att registrera dialyspatienter och transplanterade patienter med bekräftad COVID-19-smitta samt dödsfall relaterade till COVID-19 i dessa patientgrupper. Denna information kommer att vara mycket värdefull både under tiden som pandemin pågår men också för att lära i efterhand.

Vi önskar därför att ni under hela pandemin:

  1. Varje vecka registrerar dödsorsak för alla dialyspatienter som avlidit. Om patienten avlidit på grund av COVID-19 registrera diagnos ”viruspneumoni” (32) i SNR.
  2. Varje vecka registrerar alla bekräftat smittade dialyspatienter enligt bifogat Excel-dokument som i senare skede ska skickas till SNR. Vi återkommer när det är aktuellt att skicka.

Sätt kryss i rutorna för den rutin som gällde det datum då prov togs och för aktuell dialysmodalitet provtagningsdagen.

Indelningen i dialysmodaliteter är i första hand ERA-EDTA´s uppdelning. Vi har gjort extra undergrupper under centre haemodialysis: assisterad HD=IHD och självadministerad HD=SHD. Observera att samma patient kan få kryss i mer än en ruta ex Centre haemodialysis
(assisterad/IHD) och Haemodiafiltration.

  1. Regelbundet registrerar dödsorsaker för njurtransplanterade patienter och övriga patienter med kronisk njursvikt som avlidit. Om patienten avlidit på grund av COVID-19 registrera diagnos ”viruspneumoni” (32) i SNR.

Med önskan om god hälsa och styrka till er alla!

Helena Rydell, generalsekreterare (helena.rydell@sll.se)

Maria Stendahl, ordförande (maria.stendahl@rjl.se)

 

 

 

Back To Top