skip to Main Content

Astra Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom

Sista ansökningsdag 15 oktober 2020.

Länk till annons.

Ansökan sker via detta ansökningsformulär.

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet.

Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

Back To Top