skip to Main Content

Dags att söka anslag från SNF:s forskningsstiftelse

Ansökan via detta ansökningsformulär. Sista ansökningsdag 15/10-2021

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet.

Observera att medlemskap i Svensk Njurmedicinsk Förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

Back To Top