skip to Main Content

SACK – Stroke profylax med apixaban vid förmaksflimmer och CKD 5 (SNFFo) beviljad 20 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskaprådet beslutade i december att bevilja studien SACK det maximala beloppet inom ramen för Klinisk Behandlingsforskning. Studien blir den första nationella akademiska kliniska läkemedelsprövningen i Sverige under SNFFo:s regi.

Läs mer och se en video från senaste informationsmötet

–  https://njurmed.se/stroke-prophylaxis-with-apixaban-in-ckd5-patients-with-atrial-fibrillation-sack/

Back To Top