skip to Main Content

Sammankallande:
Marie Evans

Övriga medlemmar:
Peter Bárány, KI
Maria Svensson Eriksson, Uppsala
Hans Furuland, Uppsala
Anders Christensson, SUS
Mårten Segelmark, SUS
Gregor Guron, Sahlgrenska
Annette Bruchfeld, Linköping
Fredrik Uhlin, Linköping
Anders Fernström, Linköping
Andreas Jonsson, Umeå
Stefan Jacobson, Danderyd
Peter Stenvinkel, Karolinska

Back To Top