skip to Main Content

Vår vän och kollega Björn Rogland har plötsligt avlidit 75 år gammal.

Björn startade sin njurmedicinska bana på njurkliniken i Lund 1979 där han bland annat arbetade hos professor Ulla Bengtsson. Tillsammans med docent Birger Lindegård utvecklade han diagnostiken och behandlingen av njurstenar.

Tio år senare flyttade han till Hässleholm som då svarade för all dialysverksamhet i nordöstra Skåne. Björn kom att hjälpa till med den fortsatta uppbyggnaden i sjukvårdsdistriktet som resulterade i öppnandet av en ny dialysavdelning i Kristianstad 2005. Efter uppnådd pensionsålder fortsatte han som heltidsarbetande njurmedicinare och blev därför ett viktigt stöd i verksamheten.

Björn var noggrann, grundlig och alltid omtyckt av sina patienter. Han var mycket engagerad och kände många patienter när det gäller familj och socialt liv, inte bara deras medicinska åkommor. För oss kolleger står han fram som en trevlig och social person med humor av den engelska gentlemannavarianten. Björn hade ett osvikligt minne och en unik förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Välkänt är hur han på njurmedicinska möten och konferenser avslutade dagen med att sammanfatta vad som sagts – på rim.

Inom svensk njurmedicinsk förenings styrelse upprätthöll han under mer än tio år posten som kassör. Detta uppdrag gjorde han med stor noggrannhet men också med förståelse och tålamod, en mycket uppskattad insats.

 

Anders Christensson, KG Prütz, Mårten Segelmark, Ole Simonsen, Gunnar Sterner, Kerstin Westman

Back To Top