skip to Main Content

ST-dagar njurmedicin 2022

Årets ST-dagar för blivande njurmedicinare blir 24/10 kl 10 till 25/10 kl 12.30

Anmälan till: utbildningsutskottet@njurmed.se senast 1/10 2022

Plats: Sveriges läkarförbund, Stockholm

Tema:

Immunologisk provtagning

Transplantationsimmunologi

Rejektion

Farmakokinetik

Diabetes- nya läkemedel vid njursvikt

Back To Top