skip to Main Content

Bengt Rippes Forskarpris

https://www.njurfonden.se/bengt-rippes-forskarpris/ Bengt Rippes forskarpris initierades av SNF som ett förslag till Njurfonden. Styrelsen har nu beslutat om förutsättningarna för priset…

Njurfonden

På Njurfondens hemsida kan man ladda ned en pdf med senaste årsredovisningen för 2019. Den är mycket illustrativ och ger…

Inställt Vårmöte

Inställt Vårmöte! Tyvärr blev SNF/SNSF på grund av Covid-19 tvungna att ställa in Vårmötet 2020. Detta innebär ändå en del…

Back To Top