Njurfonden

På Njurfondens hemsida kan man ladda ned en pdf med senaste årsredovisningen för 2019. Den är mycket illustrativ och ger…

Inställt Vårmöte

Inställt Vårmöte! Tyvärr blev SNF/SNSF på grund av Covid-19 tvungna att ställa in Vårmötet 2020. Detta innebär ändå en del…